PEN-C Hóa học - Thầy Vũ Khắc Ngọc

  Mục lục bài giảng
  • Lý thuyết, câu 1
  • Câu 2, 3
  • Câu 4
  • Câu 5
Nhấn để bật tiếng

Lưu ý: Trong trường hợp bạn không mở được video bài giảng này bằng trình duyệt Google Chrome, vui lòng tải trình duyệt Firefox để sử dụng hoặc làm theo hướng dẫn tại đây.

X

Chuyên đề 6. Những kiến thức nền tảng của Hóa học Hữu cơ

Bài 4. Các phương pháp giải toán đặc trưng của Hóa hữu cơ: Phương pháp bảo toàn khối lượng

Độ dài: 50 phút - Số lượt học 37


  • Ôn tập lý thuyết trọng tâm kiến thức về phương pháp bảo toàn khối lượng.
  • Hướng dẫn giải chi tiết một số ví dụ về phương pháp bảo toàn khối lượng.

Chưa có thông báo nào