PEN-C Hóa học - Thầy Vũ Khắc Ngọc

  Mục lục bài giảng
  • Lý thuyết, câu 1
  • Câu 2, 3
  • Câu 4
  • Câu 5
Nhấn để bật tiếng
X

Chuyên đề 6. Những kiến thức nền tảng của Hóa học Hữu cơ

Bài 4. Các phương pháp giải toán đặc trưng của Hóa hữu cơ: Phương pháp bảo toàn khối lượng

Độ dài: 50 phút - Số lượt học 227


  • Ôn tập lý thuyết trọng tâm kiến thức về phương pháp bảo toàn khối lượng.
  • Hướng dẫn giải chi tiết một số ví dụ về phương pháp bảo toàn khối lượng.

Chưa có thông báo nào