PEN-C Hóa học - Thầy Vũ Khắc Ngọc

  Mục lục bài giảng
  • Lý thuyết
  • Ví dụ 1
  • Ví dụ 2
  • Ví dụ 3
  • Ví dụ 4
Nhấn để bật tiếng
X

Chuyên đề 8. Este - Amin – Amino axit – Protein

Bài 5. Một số bài tập hay và khó về peptit

Độ dài: 51 phút - Số lượt học 139


  • Ôn tập lại kiến thức về peptit.
  • Hướng dẫn học cách làm và giải chi tiết một số bài tập hay và khó về peptit.

Chưa có thông báo nào