PEN-C Hóa học - Thầy Vũ Khắc Ngọc

  Mục lục bài giảng
  • Ví dụ 6
  • Ví dụ 7
  • Ví dụ 8
  • Ví dụ 9
  • Ví dụ 10
Nhấn để bật tiếng
X

Chuyên đề 7. Tổng hợp kiến thức Hóa hữu cơ

Bài 3. Tổng kết các phương pháp giải toán và các kỹ thuật xử lý số liệu đặc trưng của bài toán đốt cháy (Phần 3)

Độ dài: 50 phút - Số lượt học 128


  • Ôn tập lại kiến thức về phản ứng đốt cháy các chất khác dãy đồng đẳng.
  • Hướng dẫn học lý thuyết trọng tâm và bài tập về phản ứng đốt cháy các chất khác dãy đồng đẳng.
     

Chưa có thông báo nào