PEN-C Hóa học - Thầy Vũ Khắc Ngọc

Nhấn để bật tiếng
X

Chuyên đề 9. Bài tập điện phân

Bài 3. Bài toán điện phân (Phần 3)

Độ dài: 35 phút - Số lượt học 184


  • Ôn tập lại kiến thức về bài toán điện phân.
  • Hướng dẫn học lý thuyết trọng tâm và bài tập liên quan đến bài toán điện phân.

Chưa có thông báo nào