[Sinh học 9] Chuyên đề Các thí nghiệm của Menden

  Mục lục bài giảng
  • Bài 1
  • Bài 2
  • Bài 3
  • Bài 4
  • Bài 5
Nhấn để bật tiếng
X

Luyện tập: Các thí nghiệm của Menđen

Luyện tập: Các thí nghiệm của Menđen

Độ dài: 24 phút - Số lượt học 5

Chưa có thông báo nào