[Sinh học 9] Chuyên đề Ứng dụng di truyền

  Mục lục bài giảng
  • Bài 1 - 10
  • Bài 11 - 20
Nhấn để bật tiếng
X

Luyện tập: Ứng dụng di truyền

Ôn tập chương VI: Ứng dụng di truyền học

Độ dài: 23 phút - Số lượt học 0

Nội dung bài giảng:

Ôn tập chương VI: Ứng dụng di truyền học

Chưa có thông báo nào