[Nền tảng 12] Chuyên đề Hàm số

  Mục lục bài giảng
 • 1. Tìm đk của tham số để min-max hàm số y=f(x,m) thỏa mãn tính chất I
  • Lí thuyết
  • VD1
  • VD2
  • VD3
 • 2. Tìm đk của tham số để min-max hàm số y=|(x,m)| thỏa mãn tính chất I
  • Lí thuyết
  • VD1
  • VD2
Nhấn để bật tiếng
X

Giá trị lớn nhất, giá trị nhỏ nhất của hàm số

Bài toán tham số liên quan đến giá trị lớn nhất, giá trị nhỏ nhất của hàm số

Độ dài: 46 phút - Số lượt học 1

Chưa có thông báo nào