[Nền tảng 12] Chuyên đề Hàm số

  Mục lục bài giảng
  • 1. Đường tiệm cận đứng, tiệm cận ngang của đồ thị hàm số
    • Giới thiệu
    • Định nghĩa
  • 2. Xác định tiệm cận đứng và tiệm cận ngang của đths dựa vào định nghĩa
    • VD1
    • VD2
Nhấn để bật tiếng
X

Đường tiệm cận

Đường tiệm cận của đồ thị hàm số (P1)

Độ dài: 32 phút - Số lượt học 3

Chưa có thông báo nào