[Nền tảng 12] Chuyên đề Hàm số

  Mục lục bài giảng
  • 1. Khái niệm hàm hợp
  • 2. Đạo hàm hàm hợp
  • Tính đơn điệu của hàm hợp
    • Dạng 1. Cách giải + VD1
    • VD2
Nhấn để bật tiếng
X

Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị hàm số

Các dạng toán về hàm hợp (P1)

Độ dài: 34 phút - Số lượt học 0

Chưa có thông báo nào