[Nền tảng Toán 12] Chuyên đề Khối đa diện

  Mục lục bài giảng
 • 1. Xác định góc giữa đường thẳng và mặt phẳng
  • Lí thuyết
  • VD1
  • VD2
 • 2. Xác định góc giữa hai đường thẳng
  • Lí thuyết
  • VD1
 • 3. Xác định góc giữa hai mặt phẳng cắt nhau
  • Lí thuyết
  • VD1
 • 4. Xác định khoảng cách từ một điểm tới một mặt phẳng
  • Lí thuyết
  • VD1
Nhấn để bật tiếng
X

Góc và khoảng cách

Góc và khoảng cách

Độ dài: 49 phút - Số lượt học 5

Chưa có thông báo nào