[Nền tảng Toán 12] Chuyên đề Khối đa diện

  Mục lục bài giảng
 • 1. Thể tích khối chóp có mặt bên vuông góc với đáy
  • Lí thuyết
  • VD1
  • VD2
 • 2. Thể tích khối chóp đều
  • Lí thuyết
  • VD1
  • VD2
Nhấn để bật tiếng
X

Thể tích khối đa diện

Thể tích khối chóp đường cao cho gián tiếp

Độ dài: 23 phút - Số lượt học 5

Chưa có thông báo nào