[Nền tảng Toán 12] Chuyên đề Khối đa diện

  Mục lục bài giảng
 • 2. Tỉ số thể tích khối lăng trụ
  • Công thức 1
  • VD
  • Công thức 2
  • VD1
  • VD2
Nhấn để bật tiếng
X

Thể tích khối đa diện

Tính thể tích bằng phương pháp gián tiếp (P2)

Độ dài: 43 phút - Số lượt học 4

Chưa có thông báo nào