[Nền tảng Toán 12] Chuyên đề Lũy thừa - Mũ - Logarit

  Mục lục bài giảng
  • Hàm số mũ
    • Lí thuyết
    • VD
Nhấn để bật tiếng
X

Hàm số mũ. Hàm số logarit

Hàm số mũ

Độ dài: 34 phút - Số lượt học 2

Chưa có thông báo nào