[Nền tảng Toán 12] Chuyên đề Lũy thừa - Mũ - Logarit

  Mục lục bài giảng
 • 1. Tìm tập xác định
  • Lí thuyết
  • VD1, 2
  • VD3
 • 2. Tính đạo hàm
  • Lí thuyết
  • VD1, 2
 • 3. Xét tính đơn điệu
  • Lí thuyết
  • VD1
 • 4. Nhận dạng đồ thị hàm số
  • Lí thuyết
  • VD1, 2
Nhấn để bật tiếng
X

Luyện tập về hàm số lũy thừa, mũ và logarit

Các dạng toán hàm số logarit

Độ dài: 38 phút - Số lượt học 10

Chưa có thông báo nào