[Nền tảng Toán 12] Chuyên đề Lũy thừa - Mũ - Logarit

  Mục lục bài giảng
  • Lí thuyết
  • PP đưa về cùng cơ số
  • PP logarit hóa
  • PP đặt ẩn phụ
Nhấn để bật tiếng
X

Bất phương trình mũ

Bất phương trình mũ

Độ dài: 53 phút - Số lượt học 5

Chưa có thông báo nào