[Nền tảng Toán 12] Chuyên đề Nguyên hàm - Tích phân

  Mục lục bài giảng
  • VD1, 2
  • VD3-6
  • VD7, 8
Nhấn để bật tiếng
X

Nguyên hàm

Phương pháp nguyên hàm từng phần

Độ dài: 44 phút - Số lượt học 3

Chưa có thông báo nào