[Nền tảng Toán 12] Chuyên đề Nguyên hàm - Tích phân

  Mục lục bài giảng
  • Lí thuyết
  • VD1-3
  • VD4-6
  • VD7, 8
Nhấn để bật tiếng
X

Tích phân

Phương pháp tích phân từng phần

Độ dài: 55 phút - Số lượt học 2

Chưa có thông báo nào