[Vật lí 9] Chuyên đề Điện từ học

  Mục lục bài giảng
  • Giới thiệu
  • Lưc từ
  • Từ trường
    • Thí nghiệm + Kết luận
    • Cách nhận biết từ trường
Nhấn để bật tiếng
X

Tác dụng từ của dòng điện - Từ trường

Tác dụng từ của dòng điện - Từ trường

Độ dài: 27 phút - Số lượt học 1

Chưa có thông báo nào