[Vật lí 9] Chuyên đề Điện từ học

  Mục lục bài giảng
  • Từ phổ đường sức từ của ống dây có dòng điện chạy qua
  • Quy tắc nắm bàn tay phải
Nhấn để bật tiếng
X

Từ trường của ống dây có dòng điện chạy qua

Từ trường của ống dây có dòng điện chạy qua

Độ dài: 27 phút - Số lượt học 6

Chưa có thông báo nào