[Vật lí 9] Chuyên đề Điện từ học

  Mục lục bài giảng
  • Các lí thuyết cần nhớ
  • Bài tập vận dụng
Nhấn để bật tiếng
X

Truyền tải điện năng đi xa.

Bài tập truyền tải điện năng đi xa

Độ dài: 28 phút - Số lượt học 2

Chưa có thông báo nào