[Vật lí 9] Chuyên đề Điện từ học

  Mục lục bài giảng
  • Lý thuyết cần nhớ
  • Bài tập vận dụng
Nhấn để bật tiếng
X

Từ trường của ống dây có dòng điện chạy qua

Bài tập Từ trường của ống dây có dòng điện chạy qua. Quy tắc nắm bàn tay phải

Độ dài: 23 phút - Số lượt học 3

Chưa có thông báo nào