[Nền tảng Vật lí 12] Chuyên đề Dao động cơ

  Mục lục bài giảng
  • 1. Ý nghĩa đạo hàm
  • 2. Phương trình cơ bản
  • 3. Lực kéo về trong dao động điều hòa
  • 4. Sơ đồ bài tập
  • Ví dụ 1
  • Ví dụ 2
  • Ví dụ 3
  • Ví dụ 4
  • Ví dụ 5
  • Điều kiện để một vật dao động điều hòa
Nhấn để bật tiếng
X

Dao động điều hoà

Bài 3: Điều kiện lực kéo về trong dao động điều hòa

Độ dài: 55 phút - Số lượt học 4

Chưa có thông báo nào