[Nền tảng Vật lí 12] Chuyên đề Dao động cơ

  Mục lục bài giảng
  • Ví dụ 1
  • Ví dụ 2
  • Ví dụ 3
  • Ví dụ 4
  • Ví dụ 5
Nhấn để bật tiếng
X

Năng lượng trong dao động điều hòa

Bài 2: Bài tập cơ năng trong dao động điều hòa

Độ dài: 9 phút - Số lượt học 6

Chưa có thông báo nào