[Nền tảng Vật lí 12] Chuyên đề Dao động cơ

  Mục lục bài giảng
  • Động năng và thế năng trên đường tròn
  • Ví dụ 1
  • Ví dụ 2
  • Ví dụ 3
Nhấn để bật tiếng
X

Năng lượng trong dao động điều hòa

Bài 3: Động năng và thế năng trên đường tròn

Độ dài: 15 phút - Số lượt học 4

Chưa có thông báo nào