[Nền tảng Vật lí 12] Chuyên đề Dao động cơ

  Mục lục bài giảng
  • Ví dụ 1
  • Ví dụ 2
  • Ví dụ 3
  • Ví dụ 4
Nhấn để bật tiếng
X

Dao động tắt dần. Dao động cưỡng bức

Bài 2: Bài tập dao động tắt dần - Dao động cưỡng bức

Độ dài: 7 phút - Số lượt học 0

Chưa có thông báo nào