[Nền tảng Vật lí 12] Chuyên đề Sóng cơ và sóng âm

  Mục lục bài giảng
  • 1) Cực đại và Cực tiểu trong trường giao thoa
  • Ví dụ 1
  • Ví dụ 2
  • 2) Tính số vân trong trường giao thoa
  • Ví dụ 3
  • Ví dụ 4
  • Ví dụ 5
Nhấn để bật tiếng
X

Giao thoa sóng

Bài 4: Cực đại và Cực tiểu trong trường giao thoa

Độ dài: 46 phút - Số lượt học 1

Lưu ý:

Ở clip: TÍNH SỐ VÂN TRONG TRƯỜNG GIAO THOA, biểu thức trong ảnh, các em sửa thành $$\frac{l}{2} \to \frac{l}{\lambda }$$

Chưa có thông báo nào