[Nền tảng Vật lí 12] Chuyên đề Sóng cơ và sóng âm

  Mục lục bài giảng
  • 1) Sóng phản xạ trên vật cản cố định
  • 2) Phương trình sóng
  • 3) Vị trí bụng và nút sóng
  • 4) Sóng phản xạ trên vật cản tự do
  • 5) Phương trình sóng
  • 6) Vị trí bụng và nút sóng
Nhấn để bật tiếng
X

Sóng dừng

Bài 1: Lí thuyết sóng dừng

Độ dài: 32 phút - Số lượt học 3

Chưa có thông báo nào