[Nển tảng Vật lí 12] Chuyên đề Dòng điện xoay chiều

  Mục lục bài giảng
  • Ví dụ 1
  • Ví dụ 2
  • Ví dụ 3
  • Ví dụ 4
Nhấn để bật tiếng
X

Mạch điện chỉ chứa L

Bài 2: Bài tập mạch điện xoay chiều chỉ chứa cuộn cảm thuần

Độ dài: 8 phút - Số lượt học 5

Chưa có thông báo nào