[Nển tảng Vật lí 12] Chuyên đề Dòng điện xoay chiều

  Mục lục bài giảng
  • 1) Điện áp trên các phần tử
  • 2) Biếu thức điện áp
Nhấn để bật tiếng
X

Mạch có RLC mắc nối tiếp

Bài 1: Dòng điện xoay chiều qua mạch RLC không phân nhánh

Độ dài: 16 phút - Số lượt học 4

Chưa có thông báo nào