[Nển tảng Vật lí 12] Chuyên đề Dòng điện xoay chiều

  Mục lục bài giảng
  • 1) Nguyên tắc
  • 2) Cấu tạo
  • 3) Hoạt động
  • Ví dụ 1
  • Ví dụ 2
  • Ví dụ 3
Nhấn để bật tiếng
X

Máy phát điện xoay chiều - Động cơ không đồng bộ

Bài 1: Máy phát điện xoay chiều một pha

Độ dài: 32 phút - Số lượt học 2

Chú ý: Ví dụ 3, phút thứ 1:20 các em sửa lại như sau: $$ Z=\sqrt{{{R}^{2}}+{{\left( {{Z}_{L}}-{{Z}_{C}} \right)}^{2}}} $$

Chưa có thông báo nào