[Nển tảng Vật lí 12] Chuyên đề Dòng điện xoay chiều

  Mục lục bài giảng
  • Máy phát xoay chiều ba pha
  • Ví dụ 1
  • Ví dụ 2
Nhấn để bật tiếng
X

Máy phát điện xoay chiều - Động cơ không đồng bộ

Bài 2: Máy phát điện xoay chiều ba pha

Độ dài: 15 phút - Số lượt học 3

Chưa có thông báo nào