[Nền tảng Vật lí 12] Chuyên đề Dao động và sóng điện từ

  Mục lục bài giảng
  • Ví dụ 1
  • Ví dụ 2
  • Ví dụ 3
  • Ví dụ 4
  • Ví dụ 5
  • Ví dụ 6
Nhấn để bật tiếng
X

Mạch dao động

Bài 2: Bài tập mạch LC và dao động điện từ

Độ dài: 13 phút - Số lượt học 4

Chú ý: Trong clip ví dụ 5, các em sửa lại đáp án là I0 = 3,77 A.

Chưa có thông báo nào