[Nền tảng Vật lí 12] Chuyên đề Dao động và sóng điện từ

  Mục lục bài giảng
  • 1) Sự tương đương giữa dao động điện từ và dao động cơ học
  • 2) Năng lượng điện trường trên tụ
  • 3) Năng lượng từ trường trên cuộn cảm
  • 4) Nội dung lưu ý
  • 5) Năng lượng điện từ
  • Ví dụ 1
  • Ví dụ 2
  • Ví dụ 3
  • Ví dụ 4
Nhấn để bật tiếng
X

Mạch dao động

Bài 3: Năng lượng trong dao động điện từ

Độ dài: 28 phút - Số lượt học 6

Chưa có thông báo nào