[Nền tảng Vật lí 12] Chuyên đề Dao động và sóng điện từ

  Mục lục bài giảng
  • Ví dụ 1
  • Ví dụ 2
  • Ví dụ 3
  • Ví dụ 4
  • Ví dụ 5
  • Ví dụ 6
Nhấn để bật tiếng
X

Nguyên tắc thông tin liên lạc bằng sóng vô tuyến

Bài 3: Bài tập về thu phát sóng điện từ

Độ dài: 15 phút - Số lượt học 15

Chưa có thông báo nào