[Nền tảng Vật lí 12] Chuyên đề Dao động và sóng điện từ

  Mục lục bài giảng
 • I) Phát sóng điện từ
  • 1) Anten phát
  • 2) Sơ đồ phát sóng điện từ
 • II) Thu sóng điện từ
  • 1) Anten thu
  • 2) Sơ đồ thu sóng điện từ
  • 3) Tụ có điện dung biến đổi
Nhấn để bật tiếng
X

Nguyên tắc thông tin liên lạc bằng sóng vô tuyến

Bài 2: Phát và thu sóng điện từ

Độ dài: 27 phút - Số lượt học 3

Chưa có thông báo nào