Học toán từ con số 0 - Thầy Lưu Huy Thưởng

ĐẠI SỐ - GIẢI TÍCH

Bài 5: Phương trình bậc 2

Độ dài: 33 phút

Tóm tắt nội dung

Trao đổi bài (19)

Về khóa học Bài học trước
  Mục lục bài giảng
  • Phương trình bậc 2
  • Định lý Vi - ét
  • Ví dụ
X