Học Toán từ con số 0

  Mục lục bài giảng
  • Phương trình bậc 2
  • Định lý Vi - ét
  • Ví dụ
Nhấn để bật tiếng
X

ĐẠI SỐ - GIẢI TÍCH

Bài 5: Phương trình bậc 2

Độ dài: 33 phút - Số lượt học 1.527

Chưa có thông báo nào