Học toán từ con số 0 - Thầy Lưu Huy Thưởng

ĐẠI SỐ - GIẢI TÍCH

Bài 8: Phương trình, bất phương trình chứa căn cơ bản

Độ dài: 37 phút

Tóm tắt nội dung

Trao đổi bài (15)

Về khóa học Bài học trước
  Mục lục bài giảng
  • Các dạng pt, bpt cơ bản
  • Ví dụ 1 - 2 - 3
  • Ví dụ 4 - 5
X