Học Toán từ con số 0

  Mục lục bài giảng
  • Các dạng pt, bpt cơ bản
  • Ví dụ 1 - 2 - 3
  • Ví dụ 4 - 5
Nhấn để bật tiếng
X

ĐẠI SỐ - GIẢI TÍCH

Bài 8: Phương trình, bất phương trình chứa căn cơ bản

Độ dài: 37 phút - Số lượt học 738

Chưa có thông báo nào