Học toán từ con số 0 - Thầy Lưu Huy Thưởng

  Mục lục bài giảng
  • Các công thức lượng giác
  • Hai góc đối - bù - phụ - hơn kém
Nhấn để bật tiếng

ĐẠI SỐ - GIẢI TÍCH

Bài 10: Công thức lượng giác

Độ dài: 43 phút - Số lượt học 484

Chưa có thông báo nào