Học toán từ con số 0 - Thầy Lưu Huy Thưởng

  Mục lục bài giảng
  • Hai tam giác bằng nhau
  • Hai tam giác đồng dạng
  • VD 1
  • VD 2
Nhấn để bật tiếng

HÌNH HỌC

Bài 2: Hai tam giác bằng nhau, Hai tam giác đồng dạng

Độ dài: 46 phút - Số lượt học 301

Chưa có thông báo nào