Học toán từ con số 0 - Thầy Lưu Huy Thưởng

HÌNH HỌC

Bài 8: Phương trình đường thẳng trong mặt phẳng

Độ dài: 48 phút

Tóm tắt nội dung

Trao đổi bài (2)

Về khóa học Bài học trước
  Mục lục bài giảng
  • 1. Phương trình đường thẳng
  • 2. Khoảng cách từ 1 điểm đến 1 đường thẳng + 3. Vị trí tương đối
  • 4. Viết phương trình đường thẳng đi qua 2 điểm
X