Học Toán từ con số 0

  Mục lục bài giảng
  • 1. Phương trình đường thẳng
  • 2. Khoảng cách từ 1 điểm đến 1 đường thẳng + 3. Vị trí tương đối
  • 4. Viết phương trình đường thẳng đi qua 2 điểm
Nhấn để bật tiếng
X

HÌNH HỌC

Bài 8: Phương trình đường thẳng trong mặt phẳng

Độ dài: 48 phút - Số lượt học 242

Chưa có thông báo nào