HM10 Tổng ôn Tiếng Anh - Thầy Nguyễn Danh Chiến

  Mục lục bài giảng
  • Mẫu câu 1
  • Mẫu câu 2
  • Mẫu câu 3
  • Mẫu câu 4
  • Mẫu câu 5
  • Mẫu câu 6
Nhấn để bật tiếng
X

PART 1: GRAMMAR AND SENTENCE WRITING

Unit 2: Structures with Adjectives

Độ dài: 27 phút - Số lượt học 12.753


Tóm tắt nội dung:
- Giáo viên sẽ cung cấp kiến thức về Unit 2: Structures with Adjectives.
Lưu ý khi học bài giảng:
- Theo dõi kĩ video bài giảng; ghi bài cẩn thận vào vở.
Chúc các em học tốt.

Chưa có thông báo nào