HM10 Tổng ôn Tiếng Anh - Thầy Nguyễn Danh Chiến

  Mục lục bài giảng
  • Past participles
  • Present participles
  • Practice exercise
Nhấn để bật tiếng
X

PART 1: GRAMMAR AND SENTENCE WRITING

Unit 8: Participle adjectives - part 1

Độ dài: 28 phút - Số lượt học 4.334

Tóm tắt nội dung:
- Cung cấp, giới thiệu kiến thức về Unit 8: Participle adjectives.
Lưu ý khi học bài giảng:
- Theo dõi kĩ video bài giảng; ghi bài cẩn thận vào vở.
Chúc các em học tốt.

Chưa có thông báo nào