HM10 Tổng ôn Tiếng Anh - Thầy Nguyễn Danh Chiến

  Mục lục bài giảng
  • Exercise 1
  • Exercise 2
  • Exercise 3
Nhấn để bật tiếng
X

PART 2: VOCABULARY IN USE

Unit 2: Common Adjectives

Độ dài: 50 phút - Số lượt học 2.487

Chưa có thông báo nào