HM10 Tổng ôn Tiếng Anh - Thầy Nguyễn Danh Chiến

  Mục lục bài giảng
  • -S ending
  • -S ending (cont)
  • -Ed ending
  • -Ed ending (cont)
Nhấn để bật tiếng
X

PART 3: PRONUNCIATION

Unit 3: -S Endings and -Ed Endings - part 1

Độ dài: 27 phút - Số lượt học 1.317


Tóm tắt nội dung:
- Giáo viên sẽ cung cấp kiến thức về Unit 3: -S Endings and -Ed Endings.
Lưu ý khi học bài giảng:
- Theo dõi kĩ video bài giảng; ghi bài cẩn thận vào vở.
- Làm bài tập đầy đủ, trao đổi bài cùng Thầy Cô, các bạn.
Chúc các em học tốt.

Chưa có thông báo nào