HM10 Tổng ôn Tiếng Anh - Thầy Nguyễn Danh Chiến

  Mục lục bài giảng
  • At
  • On
  • In
  • Before, after
  • By, During, for
Nhấn để bật tiếng
X

PART 1: GRAMMAR AND SENTENCE WRITING

Unit 6: Prepositions of Time and Place - part 2

Độ dài: 35 phút - Số lượt học 4.114


Tóm tắt nội dung:
- Cung cấp, giới thiệu kiến thức về Unit 6: Prepositions of Time.
Lưu ý khi học bài giảng:
- Theo dõi kĩ video bài giảng; ghi bài cẩn thận vào vở.
Chúc các em học tốt.

Chưa có thông báo nào