PEN-I Ngữ văn - Thầy Phạm Hữu Cường

  Mục lục bài giảng
  • Đề bài
  • Câu 1
  • Câu 2
  • Câu 3
  • Câu 4
  • Câu viết đoạn văn nghị luận xã hội
Nhấn để bật tiếng

Đề số 01

Bài giảng chữa phần Đọc hiểu và câu viết đoạn văn

Độ dài: 34 phút - Số lượt học 1.757

Chưa có thông báo nào