PEN-I Ngữ văn - Thầy Phạm Hữu Cường

  Mục lục bài giảng
  • Đề bài
  • Vài nét về tác giả tác phẩm
  • Cảm nhận cái tôi trữ tình của Tố Hữu trong đoạn thơ Việt Bắc
  • Liên hệ cái tôi trữ tình của Tố Hữu trong đoạn thơ Từ Ấy
  • Nhận xét sự vận động và phát triển của cái tôi trữ tình của Tố Hữu qua 2 đoạn thơ
Nhấn để bật tiếng

Đề số 13

Bài giảng chữa câu nghị luận văn học

Độ dài: 38 phút - Số lượt học 400

Chưa có thông báo nào