Ôn hè Tiếng Việt 5 - Cô Trần Thu Hoa

  Mục lục bài giảng
  • Ôn tập kiến thức
    • Kể chuyện là gì?
    • Các yếu tố trong văn kể chuyện
    • Dàn ý bài văn kể chuyện
    • Các dạng đề
  • Hướng dẫn làm bài tập
Nhấn để bật tiếng
X

TẬP LÀM VĂN

Bài 02: Ôn tập văn kể chuyện

Độ dài: 48 phút - Số lượt học 1.218

Chưa có thông báo nào