Ôn hè Tiếng Việt 5 - Cô Trần Thu Hoa

  Mục lục bài giảng
  • Khởi động & Lý thuyết
  • Các dạng bài tập
    • Dạng 1
    • Dạng 2
    • Dạng 3
Nhấn để bật tiếng
X

LUYỆN TỪ VÀ CÂU

Bài 01: Ôn tập từ đồng nghĩa, từ trái nghĩa

Độ dài: 38 phút - Số lượt học 4.169


Ở bài giảng Ôn tập từ đồng nghĩa, trái nghĩa, cô giáo sẽ ôn lại các kiến thức về từ đồng nghĩa và từ trái nghĩa. Sau đó, cô Thu Hoa sẽ cung cấp các bài tập và chữa từng bài. Các em cùng ôn lại kiến thức cũng như lắng nghe cô giáo chữa bài tập nhé! Chúc các em học tốt!

Chưa có thông báo nào