Ôn hè Tiếng Việt 5 - Cô Trần Thu Hoa

  Mục lục bài giảng
  • Mô hình cấu tạo vần
  • Qui tắc đánh dấu thanh
  • Các dạng bài tập
Nhấn để bật tiếng
X

CHÍNH TẢ

Bài 01: Ôn tập quy tắc đánh dấu thanh

Độ dài: 32 phút - Số lượt học 1.030

Chưa có thông báo nào